OUDERRAADHet is belangrijk dat ouders hun inbreng hebben in het schoolgebeuren. Ook de hulp van ouders bij allerlei aangelegenheden is onontbeerlijk. Daarom is er ook in onze school een gericht democratisch verkozen ouderraad werkzaam.


Voorzitters ouderraad De Springplank: Jelle Mertens en Leen De Rijck, despringplank.oc@gmail.com


Koepel van ouderverenigingen Binnen het gemeentelijk onderwijs is er een vereniging actief die de ouderverenigingen overkoepelt: KOOGO (Koepel voor Ouderverenigingen van het Officieel Gesubsidieerd Onderwijs).

Adres: KOOGO, Nederpolder 2, 9000 Gent, 09 269 70 04, 0473 27 34 18, www.koogo.be