VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANGDe Springplank1) Voorschoolse opvang:

Vanaf 7.00 u. is er opvang op de school.

Betalend per half uur. Vanaf 8 uur is er gratis toezicht.

2) Naschoolse opvang:

De naschoolse opvang start op school om 15.15u en is gratis tot 15.45u .

Daarna betalend per half uur tot 18.15u.

3) Woensdagnamiddag

Op woensdag is er opvang van 12.05u tot 18.15u.

Het is betalend vanaf 13u.De Schatkist1) Voorschoolse opvang:

De voorschoolse opvang start op school om 7u. Betalend per half uur.

Vanaf 8u is er gratis toezicht.

2) Naschoolse opvang:

Gratis opvang op school tot 15.30u.

Tussen 15u en 15u30 wordt er toezicht gedaan op school (gratis),

om 15u30 vertrekt de bus naar Spinibo Asse - Boekfos 30 - 1730 Asse.

Opvang is betalend vanaf 15u45, per half uur. Spinibo Asse is open tot 19u.

3) Woensdagnamiddag

Op woensdag is er toezicht op school tot 13u (gratis).

De bus naar Spinibo vertrekt om 12u15.

De opvang op woensdagnamiddag is betalend vanaf 13u.

Facturatie gebeurt door Spinibo a.h.v. een badge-systeem. Vergeet dus zeker niet de badge mee te geven!


In de schoolvakanties wordt er een speelpleinwerking georganiseerd door de jeugddienst.
Hierover ontvangt U tijdig de nodige informatie.


Reglement buitenschoolse opvang verkrijgbaar op aanvraag bij directie of SPINIBO.

Voor inlichtingen, neem contact op met

Mevr. Dorien Capens - IBO SPINIBO - Boekfos 30 Asse

Tel. 02/532 03 09

www.spinibo.be

e-mail : spinibo@asse.be