SCHOOLVERZEKERINGHet gemeentebestuur heeft voor de school een gecombineerde Algemene Burgerlijke en Lichamelijke ongevallenpolis voor schoolse activiteiten afgesloten bij AXA.
Iedere leerling is verzekerd tegen LICHAMELIJKE SCHADE bij een ongeval:

• op school

• op de veiligste weg tussen school en thuis

• tijdens elke activiteit door de school georganiseerd


MATERIELE SCHADE is NIET verzekerd!


→ Brilschade: tussenkomst van max €250 voor het montuur / integrale tussenkomst voor de glazen.

→ Tandprothesen: de tussenkomst is beperkt tot €500 per beschadigde tand en tot €2000 per ongeval/per slachtoffer.Wat moet je doen bij een lichamelijk letsel opgelopen op school?


* U brengt de directeur op de hoogte van het ongeval.

* U krijgt papieren mee van de schoolverzekering ‘AXA’.

Blad 1 → Aangifte schoolongeval in te vullen door de school/ouders

Blad 2 → Schade aangifte schoolongeval in te vullen door de behandelende arts

* Blad 1 + blad 2 geeft u af op het secretariaat. U krijgt 1 week de tijd hiervoor.

* De school stuurt de formulieren op naar AXA.

* U krijgt via AXA een dossiernummer toegestuurd.

* U vraagt aan uw mutualiteit de afrekening van de medische kosten.

* U stuurt alles op naar AXA met vermelding van het dossiernummer.

* Het bedrag dat de mutualiteit u niet terugbetaalt, wordt door AXA vergoed.


Elke leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar schoolgerei, kleding, gsm, fiets en alles wat hij/zij meeneemt naar school. Dit alles valt buiten de schoolverzekering. De school kan in geval van beschadiging, verlies of diefstal nooit verantwoordelijk worden gesteld.