CLB  Heb je vragen over :

  - richtingen in het secundair onderwijs, overgang van kleuter naar lagere school,..

  - problemen met leren, rekenen, gebrek aan aandacht, zwakke of zeer sterke resultaten, ...

  - pesten, faalangst, sociale vaardigheden, je goed in je vel voelen, echtscheiding, ...

  - inentingen, medische onderzoeken, opvolgen van groei en ontwikkeling, gezonde levensstijl,...


  Dan kun je bij ons terecht!

  Heb je als ouder een vraag of een zorg in dit verband, dan kan je ons best eerst telefonisch of via de school contacteren. Indien nodig maken wij een afspraak voor een verkennend gesprek . In onderling overleg bekijken wij het probleem en zoeken wij uit hoe en door wie er kan geholpen worden. De begeleiding gebeurt in een sfeer van vertrouwen en er is een onderlinge samenwerking met de betrokken partijen. De dienstverlening is gratis en er wordt discreet omgegaan met verkregen informatie.


  Bereikbaarheid


  De Schatkist: Fabienne De Jonge fabienne.dejonge@clbnwb.be

  De Springplank: Fabienne De Jonge fabienne.dejonge@clbnwb.be